Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01 - 31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015.
Ngày cập nhật 18/12/2015

Ngày 25/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Dân số (01 - 31/12), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2015.

Với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi"; mục đích  Kế hoạch là tiếp tục Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước; tăng cường sự tham gia, phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với công tác Dân số- Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam; sinh hoạt câu lạc bộ theo từng mô hình, đề án cho các cặp vợ chồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề, nam giới chủ hộ gia đình, vị thành niên, thành niên, người có uy tín trong cộng đồng; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam với tổng kết công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016, tổng kết 05 năm xây dựng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" giai đoạn 2011 - 2015; tham mưu UBND huyện khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2015; Báo cáo kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam trước 06/12/2015, và kết quả thực hiện trước ngày 05/01/2016./.

Yến Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 34