Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết Thủ tục hành chính Quý II năm 2024  
Thông báo kết quả giải quyết Thủ tục hành chính quý I năm 2024
Ngày 15 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải...
Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Thực hiện Thông báo kết luận số 382/TB-UBND ngày 23/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi làm việc với huyện A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện...
Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên và...
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng...
Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh...
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 30