Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân xã Đông Sơn Tổ chức kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/06/2024
Kỳ họp lần thứ 8 của HĐND xã Đông Sơn

Ngày 24,25/6/2024 UBND xã Đông Sơn Tổ chức kỳ họp lần thứ 8 khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung chính của kỳ họp HĐND xã: Kỳ họp lần thứ 8 diến ra 2 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2024. 

II. Trong kỳ họp lần thứ 8 lần này, kỳ họp đã thông qua 14 báo cáo; 02 Tờ trình và Nghị quyết cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Báo cáo thực hiện tổ chức hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của BPC 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác hòa giải mầu thuận tại các thôn năm 2024

5. Báo cáo tình hoạt động của BKTXH  6 tháng đầu năm 2024 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về nhiệm vụ PTKTXH

7. Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện NQ phát triển KTXH tại kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XII

8. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND xã tiến hành 6 tháng đầu  2024 của đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã Khóa XII

9 Báo cáo trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2024

10. Báo cáo tình hinh và kết quả thực hiện nhiệm phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

11.Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2024

12. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật 6 đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

13. Báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản của BPC Hội đồng nhân dân xã

14. Báo cáo kết quả thẩm tra các Văn Bản của ban KTXH

II. Nghị quyết:

1. Nghị quyết đẩy mạnh các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 đẻ hoàn thành các mục tiêu PTKTXH năm 2024

2. Phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2023

3. Về chương trình giám sát của HĐND  năm 2025 

4. Nghị quyết duy tu bảo dưỡng các công trình năm 2023, 2024

5. NQ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp  thứ 7, HĐND 

III. Bế mạc kỳ họp:

Ông Lê Thanh Tường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp.

6. NQ quy chế dân chủ ở cơ sở

Hồ Văn Tỏa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 36