Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG SƠN TỔ CHỨC CHÀO CỜ NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TUÂN 01/7/2024
Ngày cập nhật 01/07/2024
CHÀO CỜ NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG SƠN TỔ CHỨC CHÀO CỜ NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TUÂN TẠI TRỤ SỞ NGÀY  01/7/2024

Thực hiện Hướng dẫn số18, ngày 24/5/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Kế hoạch số 100 ngày 29/5/2024 của Đảng uỷ về việc tổ chức Lễ chào cờ tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn xã về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức toàn xã.

Sáng ngày 01/7/2024 Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam xã tổ chức Lễ chào cờ thứ 2 tuần đầu tháng.

Đến dự buổi Lễ chào cơ hôm nay:

- Đồng chí Hồ Giang Nghinh – Phó Bí thư TT Đảng uỷ;

- Đồng chí Trương Toàn Thắng – PBT Đảng uỷ, CT UBND xã;

- Các đồng chí trong BTV Đảng uỷ xã cùng đông đủ cán bộ, công chức, công an, quân sự, người hoạt động không chuyên trách toàn xã  toàn xã.

Hồ Văn Tỏa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 45