Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày 19 tháng 4 năm 2024Trưởng khối thi đua số I Triển khai kế hoạch hoạt động và ký kết thi đua năm 2024
Ngày cập nhật 22/04/2024

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2024Trưởng khối thi đua số I Triển khai kế hoạch hoạt động  và ký kết thi đua năm 2024. 

Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2024Trưởng khối thi đua số I Triển khai kế hoạch hoạt động  và ký kết thi đua năm 2024. Khối Thi đua số gồm có 6 xã. Xã Hương Nguyên; xã Phú Vinh; xã Hương Phong; xã Lâm Đớt; xã Đông Sơn và xã A Roàng.

Trong năm 2024 xã Đông Sơn làm Trưởng khối và xã A Roàng phó khối. Trong buổi triểm khai kế hoạch khối thi đua số I năm 2024 do Ông Trương Toàn Thắng, chủ tịch UBND xã Đông Sơn và ông Viên Xuân Danh phó chủ tịch UBND xã A Roàng chủ trì. Trong cuộc họp có sự hiện diện của Ông A Viết Minh phó phòng Nội huyện A Lưới đến dự và phát biểu chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Đảng Ủy- Ủy ban nhân dân và Văn phòng UBND của 6 xã tham gia đầy.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 44