Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phòng Nội vụ: Đề nghị góp ý dự thảo Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ,công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Ngày cập nhật 18/12/2015

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND ngày 07/01/2013 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Lộc;

Ngày 16/12/2015, Phòng Nội vụ huyện đã có Công văn số 972/PNV-CCHC đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ,công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Theo đó Phòng Nội vụ đề nghị ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 25/12/2015 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân huyện. 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 36